Referanseanlegg

Referanseanlegg - temperaturregulering og energimåling

Boligblokk med passivhusstandard, Oslo

Øverst på den grønne sletta på Etterstad har OBOS bygget 38 leiligheter med passivhusstandard. Alle leilighetene har vannbåren gulvvarme og Aventa har levert komplett regulerings- og energimålesystem til prosjektet. Varmepumper sørger for 60 % av det totale varmebehovet i bygget, resten dekkes med elektrisitet.

Etterstadtoppen borettslag består av ett bygg på 5 etasjer, med 2-, 3 – og 4-romsleiligheter. Leilighetene har gjennomgående god standard og leveres med vannbåren gulvvarme. Det gjøres individuell energimåling i hver leilighet, slik at beboer kun betaler for eget forbruk og dermed kan påvirke egen energiregning. Aventa har levert et regulerings- og energimålesystem for vannbåren varme, som både regulerer innetemperatur, måler energiforbruket, samler inn energidataene og presenterer resultatene som grunnlagstall for fakturering.

Strandkanten bydel i Tromsø

I bydelen Strandkanten i Tromsø bygges det ca. 1200 leiligheter (90000 m²), de fleste er allerede oppført. Utbyggingen er et miljøprosjekt der samtlige leiligheter varmes opp av vannbåren varme, forsynt via fjernvarme fra avfallsforbrenning og varmepumpe. Aventas energikontrollsystem er valgt for de ca. 400 leilighetene som har vannbårent gulvvarmesystem. Energikontrollsystemet sørger for effektiv drift, stabil innetemperatur og individuell energiavlesing i hver enkelt leilighet.

– Troms Kraft ønsker å ta i bruk ny teknologi for å forenkle drift og tilby kundene av vannbåren varme den samme fleksibilitet og støtte som ellers bare har vært tilgjengelig ved ren elektrisk oppvarming – 
Eivind Steinholt, administrerende direktør i Troms Kraft Varme AS.

Leilighetsbygg i Oslo Vest

I det prisbelønnede flerboligbygget i Bjørnveien 119 i Oslo får alle de 8 boligene varme og varmtvann levert fra et felles varmeanlegg med sol og gass som energikilder.

Sameiet stod ferdigbygget våren 2006 og er et prosjekt som helt fra første stund har tatt sikte på en høy miljøprofil for energiforsyningen.

Aventa har levert og drifter energikontrollsystemet i boligene. Alle boligene har vannbåren gulvvarme med energieffektiv regulering og individuell energimåling med rettferdig fakturering av energiforbruk.