Temperaturstyring og energimåling

Temperaturstyring av vannbårne varmeanlegg med innebygget energimåler

Aventa tilbyr et komplett system for temperatur-regulering, energimåling og toveiskommunikasjon og som er spesielt utviklet for lavtemperatur vannbåren varme – med eller uten solvarmeanlegg.

Integrerte totalsystemer gir mange fordeler i form av enklere systemutforming, færre komponenter og utstyrsleverandører, rimeligere installasjon og mer profesjonell drift av varmeanlegget. For brukeren betyr dette god varmekomfort og rettferdig fordeling av energikostnadene. Utbyggeren reduserer både kostnader og kompleksitet gjennom rimeligere produkter og mindre koordinering. For driftsselskapet blir logging og innsamling av energidata vesentlig enklere og man får et godt grunnlag for individuell fakturering.
Aventa har levert systemet til både store boligblokker og mindre prosjekter som eneboliger og rekkehus.

Produktene er norskprodusert hos Hapro AS (Norges største produsent av elektronikk).

Støtte fra Enova

Enova gir tilskudd til privatpersoner som investerer i temperaturstyrings-system i egen bolig. Andelseiere i boligselskaper som selv investerer i energitiltak, kan også benytte seg av Enovatilskuddet.

Fordeler

styring_strandkanten
 • integrert system – lave installasjonskostnader
 • jevn innetemperatur og minimalt energiforbruk
 • presis energimåling
 • samsvar mellom kundens avlesning og faktura
 • driftsstøtte og feilsøk via Internett
 • forbruksrapporter for enkel og tilpasset fakturering

Modeller

uc:floor er et komplett styrings- og energimålingssystem for vannbårent gulvvarmeanlegg. Systemet består av hovedenheten (uc:) og betjeningspanelet (rc:). De kommuniserer via Echelons Pyxos™ nettverk.

Optimal regulering av gulvvarmeanlegg – inntil 5 soner
uc:floor sørger for optimal styring av varme i inntil 5 soner. Utetemperaturen måles både på nord- og øst/sydsiden av bygget. Målte temperaturer sammen med brukerinnstillinger gir grunnlag for beregning av varmemengden som må leveres for å opprettholde ønsket temperatur.

Innebygget nettverk for kommunikasjon
Det er innebygget Echelons LON™ nettverk (FT-TP/10) for kommunikasjon mellom flere enheter innen et bygg. LON-nettet bruker også 2-veis kommunikasjon for energiutlesning, nettbasert driftsstøtte eller tilkobling av eksterne målere, f.eks. strømmålere. Eventuelt kan systemet tilkobles et sentralt SD-anlegg.

Måling av energiforbruk
Aventa tilbyr programvare (logg:) og server (uc:server) for automatisert innhenting av energidata som grunnlag for fakturering.

Betjeningspanelet rc: monteres inn i ELKOs standardsortiment for veggbokser.

Funksjoner:

 • Innstilling av temperatur i 5 soner
 • Individuell oppvarmingsstopp i hver sone
 • Integrert energimåling for gulvvarme
 • Integrert varmtvannsmåling
 • Feriesenkning av romtemperatur (1-99 døgn)
 • Grafisk skjerm viser:
  – ute- og vanntemperaturer

  – beregnede varmepådrag til sonene
  – energiforbruk gulvvarme siste 7 døgn
  – energiforbruk el siste 7 døgn
  – forbruk varmtvann

uc:symphony er et komplett styrings- og energimålingssystem for vannbårent gulvvarmeanlegg og solvarmeanlegg. Systemet består av hovedenheten (uc:) og betjeningspanelet (rc:). De kommuniserer via Echelons Pyxos™ nettverk.

Optimal styring av solvarmeanlegg
uc:symphony sørger for optimal styring av Aventas solvarmeanlegg. 
Det er innebygget energimåler for måling av energiutbyttet fra solvarmeanlegget.

Optimal regulering av gulvvarmeanlegg – inntil 5 soner
uc:floor sørger for optimal styring av varme i inntil 5 soner. Utetemperaturen måles både på nord- og øst/sydsiden av bygget. Målte temperaturer sammen med brukerinnstillinger gir grunnlag for beregning av varmemengden som må leveres for å opprettholde ønsket temperatur.

Innebygget nettverk for kommunikasjon
Det er innebygget Echelons LON™ nettverk (FT-TP/10) for kommunikasjon mellom flere enheter innen et bygg. LON-nettet bruker også 2-veis kommunikasjon for energiutlesning, nettbasert driftsstøtte eller tilkobling av eksterne målere, f.eks. strømmålere. Eventuelt kan systemet tilkobles et sentralt SD-anlegg.

Måling av energiforbruk
Aventa tilbyr programvare (logg:) og server (uc:server) for automatisert innhenting av energidata som grunnlag for fakturering.

Betjeningspanelet rc: monteres inn i ELKOs standardsortiment for veggbokser.

Funksjoner:

 • Innstilling av temperatur i 5 soner
 • Individuell oppvarmingsstopp i hver sone
 • Integrert energimåling for solvarme
 • Integrert varmtvannsmåling 
 • Feriesenkning av romtemperatur (1-99 døgn)
 • Grafisk skjerm viser:
  – ute- og vanntemperaturer
  – beregnede varmepådrag til sonene
  – energiforbruk solvarme siste 7 døgn
  – energiforbruk el siste 7 døgn
  – forbruk varmtvann

DeltaSol®BS er et enkelt styringssystem for sol‐varmeanlegg til tappevannsoppvarming med drain-back-funksjon (tømmeanlegg). 

Grafisk skjerm viser driftsstatus til temperaturfølere, aktive relais og pumper.

Funksjoner:
– Drift av solvarmeanlegg
– Valg av start‐/stop temperaturdifferanse
– Valg av max. beredertemperatur

 

uc:server er bindeleddet mellom det lokale LON-nettet og internett.

uc:server har lagringsplass for mellomlagring av energidata og kan via egen software, bearbeide data for tilbakeskrivning eller rapportering til vårt databasesystem, logg: via standard TCP/IP kommunikasjon.

Det finnes også temperaturinnganger for måling av 7 temperaturer (Pt1000 eller digitale PPM SMT 160-30). Typisk måles temperaturen på nord- og sydsiden av bygget. uc:server kan hvis ønskelig, konfigureres til å gi felles temperaturmåling til f.eks. 50 leiligheter via LON-nettet. Tur- og returtemperaturen for et varmeanlegg kan også måles.

Det er innebygget Echelon LON™ nettverk (FT-TP/10 med FT5000 nettverksprosessor) for lokal kommunikasjon til f.eks. energimålere innen bygget. Maksimal avstand for dette nettet er 500 m.

Aventa tilbyr programvare (logg:) for automatisert innhenting av energidata som grunnlag for fakturering.

uc:server er forbredt på kommunikasjon via strømnettet (Power Line Communication, PLC) med tilleggsmoduler.

Temperaturregulering uten romtermostater

Vannbårne gulvvarmeanlegg er ”trege”. For å regulere effektivt, må en være litt «på forskudd» og vite at effektbehovet endres før det merkes på romtemperaturen. Det er i første rekke utetemperaturen og passiv soloppvarming som bestemmer effektbehovet. Gulvvarmesystemer er også selvregulerende – effektavgivelsen er avhengig av temperaturforskjellen mellom vannet i gulvvarmesløyfene og rommet. Disse parametrene danner grunnlaget for Aventas beregning av hvor mye energi som skal leveres til gulvvarmeanlegget til enhver tid.

Aventa regulerer gulvvarmen etter utetemperatur og solinnstråling i stedet for å bruke romtermostater. Regulatoren beregner varmebehovet en halv time fram i tid og tilfører nøyaktig den mengde varmt vann til gulvet som skal til for å holde temperaturen i rommet på valgt nivå. Styring av ulike soner i bygget gjøres uavhengig av hverandre.

Pulset varmedistribusjon

Tilførselen av varme reguleres ved pulsvis sirkulasjon i gulvvarmesløyfene. Varmebehovet bestemmes utfra ønsket romtemperatur, utetemperatur og solinnfall. Styringssystemet beregner hvilken varmemengde som må tilføres for å gi maksimal temperaturkomfort. Beregningen av riktig sirkulasjonstid baseres på vanntemperaturen og vannmengden.

Styringsmetoden gir jevn innetemperatur og man unngår temperatursvingningene man ofte får når temperaturen skal korrigeres i etterkant. Figuren til høyre viser målinger av romtemperatur i to rom som reguleres med Aventa- systemet. Det ene gulvet er støpt, det andre er et trebjelkelagsgulv.

Energimåling

Behovet for individuell energimåling er åpenbart – brukere ønsker å betale for eget forbruk og dermed ha anledning til å påvirke egen energiregning. Presis energimåling er integrert i reguleringssystemet fra Aventa, fordi beregnet varmebehov tilsvarer energiforbruket. Brukeren ser til enhver tid eget forbruk i displayet (lysskjermen) på styringsenheten. Andre forbruk som f. eks. elektrisitet, gass, varmt og kaldt tappevann kobles til samme system.

To-veis kommunikasjonsmodul  sikrer utlesning av alle energidata og avregning av forbruket mot fellesmåler i teknisk rom.  Utlesningen kan dermed avstemmes med totalforbruket. Dataene kan hentes over Internett. Energiforbruket leses ut via et sentralt driftskontrollanlegg eller av driftspersonell på egen PC. Forbruket kan også leses direkte inn i faktureringssystemet for annen energi (elektrisitet, gass). Forbruksrapportene tilpasses det faktureringssystemet som brukes

Samme programvare brukes til å lese ut systemparametere for varmeanlegget. Brukerstøtte blir dermed mye enklere fordi man kan   veilede brukeren og sjekke innstillinger uten fysisk å oppsøke leiligheten.