AventaSolar Solfanger

AventaSolar solfanger

Modulære bygningselementer som kan erstatte annen tak- og fasadekledning, eller monteres frittsående på stativ.

Byggemål

 • Modulbredde: 600mm
 • Modultykkelse: 65 mm/72mm (avhenger av hvilken profiltype som velges)
 • Modullengder (høyder): 2,5m, 3,0m, 4,9m, 5,4m og 5,9m
Moelv3

Oppbygging

Solfangeren består av en 10 mm tykk dekkplate i PC over en selektiv absorbator i aluminium med lasersveisede kobberrør på bakside. Rørdiameter er 10 mm (utvendig mål). Bak absorbatoren ligger en 25 mm tykk isolasjonsplate av mineralull.  

Solfangeren festes med aluminiumsprofiler. 

 • Vekt (tørr): ca. 8 kg/m2
 • Vannmengde per m2: 0.53 liter
 • Effektivitet: η = η0 – K1 (T abs – Tluft) / G – K2 (T abs – Tluft)2 / G,

  der η0 = 0.78, K1 = 3.0 W/(m2K), K2 = 0.028 W/(m2K2)

Solfangernes ytelse

Solfangerens ytelse avhenger av temperaturen til varmemediet og utetemperaturen. Typisk effektivitet er fra 40 % til 70 %. Maksimal effekt er ca. 700 W/m2

Energiutbyttet per m2 solfanger avhenger av soldekningsgraden som ønskes oppnådd.

Typisk verdier for «gode» anlegg: (produksjonen om sommeren er større, men kan ikke utnyttes)

 • Varmtvannsanlegg med 50 % dekningsgrad: Produksjon 300 – 500 kWh/m2 år
 • Kombinerte anlegg med 40 % dekningsgrad: Produksjon 250 – 350 kWh/m2 år

Når solstrålene skinner på solfangeren, varmes den opp. Dette registreres av en temperaturføler i solfangeren. Rent vann pumpes opp i solfangeren og tar opp varmen som finnes der. Det soloppvarmede vannet sirkulerer videre ned til en varmtvannsbereder eller et varmelager, der varmen blir overført til tappevannsforsyning og/eller til romvarme. Vannet sirkulerer gjennom solfangeren helt til sirkulasjonspumpen stopper. Det skjer hvis:

 • temperaturforskjellen mellom solfangeren og bunnen av berederen/ varmelageret blir mindre enn 3–4 °C (det er ingen solenergi å høste)  
 • vannet i solfangeren blir for varmt (overtemperatursikring)

Når sirkulasjonspumpen stopper, dreneres vannet slik at solfangeren er tom så lenge solvarmeanlegget ikke er i drift. Denne dreneringsfunksjonen sikrer solfangeren mot overtemperatur (koking) og mot frost (frostsprengning) i kalde perioder på vinterstid. Et elektrisk varmeelement vil sørge for at tappevannet alltid har en tilstrekkelig høy temperatur og at varmelageret kan besørge romvarmebehovet, men solenergi er den prioriterte energikilden.

Solfangermodul snitt

Integrasjon av solfanger i tak

Integrasjon av solfanger i fasade