Prosjektvurdering

Prosjektvurdering

Aventa kan gjøre en vurdering av potensielle prosjekter med utgangspunkt i nøkkelopplysninger om bygget.  I skjemaet under har vi listet informasjonen vi trenger for å gjøre vurderingen.

For tiden har vi stor pågang av henvendelser. Responstiden vår er derfor lengre enn normalt. Vi beklager dette.

Noen kriterier må være oppfylt for at solvarme skal kunne anbefales. Ta en kikk her før du fyller ut skjemaet:

Er du interessert i å få vurdert et solvarmeanlegg?

Fyll inn skjemaet under med nøkkelopplysniger om prosjektet, så kan vi vurdere hvor egnet prosjektet er, hva slags anlegg som kan anbefales, hva utbyttet fra et solvarmeanlegg kan bli og hva det vil koste.

PROSJEKTINFORMASJON

Dersom solvarmen også skal brukes til oppvarming, må varmen fordeles med et vannbårent varmeanlegg, fortrinnsvis vannbåren gulvvarme. Vi trenger å vite størrelsen på arealet som skal varmes opp.
Upload
Upload
Upload
Upload
Upload

Vanskelig å besvare spørsmålene?

Ring oss på +47 46 67 66 97