Varmelagring

ocean1

Varmelagring

Et varmelager er helt nødvendig for å kunne bruke solenergi effektivt. Solinnstrålingen er ustabil, når den er til stede er ofte effekten langt større enn det som kan utnyttes i øyeblikket, og det er lange perioder uten tilførsel av solenergi. Aventas varmesentral er spesielt utviklet for å oppnå maksimalt utbytte fra solfangere. Hvor lenge varmen kan lagres avhenger av tilført energimengde, varmebehovet og størrelsen til energisentralen.

Lagringsmediet er rent vann.  Normalt dimensjoneres lageret for 2-3 dagers lagringskapasitet, noe som gir god nytte i kombinasjon med solenergi. Sentralen lages i syrefast stål og har  teknisk anlegg for drift av solvarme- og eventuell gulvvarmekrets. Den sørger for automatisk tilførsel av tilleggs-energi når det ikke er nok solenergi til å dekke behovet fullstendig. I rene tappevannsanlegg brukes ofte varmtvannsberedere i stedet for varmesentral.

Aventa leverer standard varmesentraler i 2 volumer, 800 liter og 1400 liter. Disse kan settes sammen til større volumer ved behov. Skreddersydde løsninger tilbys også. Det beregnes stort sett 30 – 50 liter lagringsvolum per m2 solfanger. Jo større akkumulatoren er, jo høyere blir utbyttet fra solvarmeanlegget. 

For mindre anlegg til tappevannsoppvarming, brukes spesialberedere av typen AventaSolar 360L. Disse har et totalt volum på 360 l, og tar ikke mer plass enn en konvensjonell varmtvannsbereder.

Funksjoner

 • Forvarmingstank for varmt bruksvann
 • Elektrisk varmelelement som sikrer nødvendig temperatur gjennom hele året
 • Pumpeseksjon for solfangerkretsen
 • Pumpeseksjon med shuntventil for gulvvarmeanlegget


Ved at alle funksjonene er prefabrikerte blir behovet for rørleggerarbeid på byggeplass tilsvarende redusert.

Produkter

Produktbeskrivelse

 • Komplett varmesentral til kombinert tappevanns- og romoppvarming i små og mellomstore anlegg; serie-/parallelkobling av tanker til større prosjekter
 • Ikke-trykksatt 800 liter /1400 liter rustfritt stål tank med quadratisk tversnitt
 • Nedsenket 100 / 200 liter trykksatt tank til tappevannsforvarming
 • Tilpasset direkte tilkobling av ikke-trykksatte solfanger- og gulvvarmekrets(er)
 • Backup el-oppvarming, 3,0 kW eller 4,5 kW
 • Inkluderer styringssystem uc:symphony til regulering av solvarme- og gulvvarmeanlegg

 

 

Produktfordeler

 • Alle driftskomponenter er ferdig oppkoblet fra fabrikk
 • Driftskomponenter er samlet på én tankside for lett tilgang og enkel plassering  i teknisk rom
 • Byggebredde tillpasset døråpninger; isolasjons-/mantelsett monteres på byggplass.

Produktbeskrivelse

 • Tappevannsbereder (250 liter) med 4,5 kW el-element
 • Tilpasset tilkobing av ikke-trykksatt solvarmekrets med drain-back funksjon
 • Integret 81 l drensvanntank i bunnseksjonen (drain-back)
 • Spiral-varmeveksler for overføring av energi fra solvarmekrets til tappevann, integrert i bunnen av det trykksatte tankvolumet
 • Spiral-varmeveksler for overføring av energi fra bereder til romvarmeanlegg (vannbåren gulvvarme), integrert i midten av det trykksatte tankvolumet
 • Tilpasset til AventaSolar- og NorDan Solar konsept
 • Aventa uc:symphony til driftsstyring

 

Produktfordeler

 • Enkel installasjon på byggeplass
 • Pumpeseksjon (pumpe og rør) forberedt for montering på berederen