Aventa analyse

I tillegg til produksjon og salg av solvarmeanlegg har Aventa en omfattende FoU-virksomhet på solenergisystemer i samarbeid med ledende internasjonale forskningsinstitusjoner og industribedrifter.

Analysevirksomheten bruker også selskapets tekniske, instrumentelle og faglige ressurser til å optimalisere og kvalitetssikre prosjekter der solvarme inngår i system med fjernvarme, bioenergi, varmepumper og andre energibærere.

I tillegg til eget testanlegg har AventaSolar et unikt simuleringsverktøy som beregner energiutbyttet fra solfangere og hvordan disse kan samspille med andre energikilder på en optimal måte.

Solenergi til oppvarming er stadig mer etterspurt i Norge. Dette gjelder både store utbygginger av ulike formålsbygg, men også eneboliger og rekkehus.

Generelt er det lite kunnskap om slike systemer i markedet. En riktig utforming, dimensjonering og beregning av energiutbyttet er viktige underlag for å kunne treffe beslutninger.

Aventa har mange års erfaring når det gjelder utforming av solvarmeanlegg og beregning av energiutbytte i slike anlegg. Vårt team består av:

Dr. John Rekstad 

Rekstad har mange års erfaring både som industrileder og fra 33 år som professor i fysikk ved Universitetet i Oslo.

Dr. Michaela Meir 

Meir har sin doktorgrad innen solenergisystemer og har en rekke verv innenfor internasjonalt solenergisamarbeid i regi av IEA og ulike EU-finansierte prosjekter.

Bård Bjerke

Bjerke er cand. scient i informatikk og spesialist i elektroniske styrings- og energimålingssystemer.

Ingvild Skjelland

Skjelland er blant annet diplommarkedsfører fra Handelshøyskolen BI og har lang erfaring innen markedskommunikasjon og estetisk integrasjon av solvarmeanlegg i bygg.