Aventa analyse

I tillegg til produksjon og salg av solvarmeanlegg har Aventa en omfattende FoU-virksomhet på solenergisystemer i samarbeid med ledende internasjonale forskningsinstitusjoner og industribedrifter.

Analysevirksomheten bruker også selskapets tekniske, instrumentelle og faglige ressurser til å optimalisere og kvalitetssikre prosjekter der solvarme inngår i system med fjernvarme, bioenergi, varmepumper og andre energibærere. I tillegg til eget testanlegg har AventaSolar et unikt simuleringsverktøy som beregner energiutbyttet fra solfangere og hvordan disse kan samspille med andre energikilder på en optimal måte.

Solenergi til oppvarming er stadig mer etterspurt i Norge. Dette gjelder både store utbygginger av ulike formålsbygg, men også eneboliger og rekkehus. Generelt er det lite kunnskap om slike systemer i markedet. En riktig utforming, dimensjonering og beregning av energiutbyttet er viktige underlag for å kunne treffe beslutninger. Aventa har mange års erfaring når det gjelder utforming av solvarmeanlegg og beregning av energiutbytte i slike anlegg. Vårt team består av:

John Rekstad

John Rekstad 

Rekstad er professor i fysikk fra Universitetet i Oslo (UiO) og grunnlegger av Aventa. Fra tidligere har Rekstad vært involvert i en rekke ulike etableringer, blant annet Forskningsparken i Oslo. Han har også hatt mange styre- og tillitsverv i både offentlige og private virksomheter. Solenergi har stått i fokus i snart 30 år, og Rekstad bygget Norges første solenergihus sent på 70-tallet.

Michaela Meir

Michaela Meir 

Meir er opprinnelig fra Tyskland, og kom til Norge på slutten av 90-tallet for å ta en doktorgrad i Fysikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har siden arbeidet med solenergi, både ved UiO og i andre virksomheter, og har deltatt i en rekke internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter støttet at EU, IEA-SHC og Norges Forskningsråd. I flere år var hun også styremedlem i Norsk Solenergiforening. Meir var med på å etablere Aventa.

Bård Bjerke

Bård Bjerke

Bjerke er utdannet Cand scient i informatikk fra Universitetet i Oslo (UiO) og spesialist på elektroniske styringssystemer og energimålere. Han har arbeidet med regulering av vannbåren varme og solvarmeanlegg i mange år, blant annet som leder av elektronikkselskapet SolDat. Bjerke har utviklet et state of the art styringskonsept med innebygget energimåling og 2-veiskommunikasjon, som brukes i Aventas varmesystemer, og han har vært med i bedriften fra en tidlig fase.

Ingvild Skjelland

Ingvild Skjelland

Skjelland er diplommarkedsfører fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i markedskommunikasjon. Hun har arbeidet med solenergi i flere virksomheter, og var en av de første som ble ansatt i Aventa. Skjelland har deltatt i nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter og var i en årrekke styremedlem i Norsk Solenergiforening. Hun har også vært medlem av foreningens Valgkomite.