Nyheter

Nyheter

thermosiphon (4)

Aventa har tatt internasjonal patent på termosyfon-solfanger

Sammen med det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer ISE, har Aventa fått godkjent europa-patentet for det nye termosyfonkonseptet for solvarme. Produktet er …
Les Mer…
Første solvarmeprosjekt i Boligbygg Oslo KF sin historie

Første solvarmeprosjekt i Boligbygg Oslo KF sin historie

I Dr. Dedichensvei 26 C på Trosterud har Boligbygg Oslo KF bygget en ny lavblokk med 10 leiligheter for vanskeligstilte …
Les Mer…
UNHCR kjøper solfangere for å bedre sanitærforholdene i flyktningeleire 

UNHCR kjøper solfangere for å bedre sanitærforholdene i flyktningeleire 

Mange arbeider for at kriserammede mennesker skal ha tilgang til rimelige, pålitelige, bærekraftige og moderne energitjenester. Solenergi er ofte den …
Les Mer…
Aventa med i nytt EU-prosjekt - solfangere i kombinasjon med fjernvarme

Aventa med i nytt EU-prosjekt – solfangere i kombinasjon med fjernvarme

Aventa med i nytt EU-prosjekt – solfangere i kombinasjon med fjernvarme Et nytt Horizon 2020-prosjekt – RELaTED – er satt …
Les Mer…
Aventa godkjent som leverandør til UNHCR

Aventa godkjent som leverandør til UNHCR

Aventa har fått godkjenning som leverandør til FNs Høykommisær for flyktninger, UNHCR. Forretningspotensialet er stort og har en sterk sosial …
Les Mer…
Solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg

Solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg

Da er solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg etter 6 mnd problemfri prøvedrift. Energiutbyttet måles kontinuerlig og viser …
Les Mer…
Siemens og Aventa vil bygge produksjonsanlegg for sol- og miljøteknologi på Herøya

Siemens og Aventa vil bygge produksjonsanlegg for sol- og miljøteknologi på Herøya

Siemens og Aventa har signert en intensjonsavtale om bygging av ny miljøfabrikk i Industriparken på Herøya. Fabrikken skal produsere plastmaterialer …
Les Mer…
Greske byggkonsulenter og eiendomsforvaltere til Norge for å se på Aventas solvarme-installasjoner

Greske byggkonsulenter og eiendomsforvaltere til Norge for å se på Aventas solvarme-installasjoner

Hellas er i Europa-toppen når det gjelder solvarmeinstallasjoner, og det finnes mange lokale utstyrsprodusenter. Likevel har en gruppe byggkonsulenter og …
Les Mer…
450 m2 solfangere på taket av nye Moelv svømmehall

450 m2 solfangere på taket av nye Moelv svømmehall

Aventa skal levere 450 kvadratmeter solfangere til den nye svømmehallen som bygges i tilknytning til nye Moelv skole og flerbrukshall …
Les Mer…
Aventa har signert avtale med Statsbygg om leveranse av solvarmeanlegg til Ilseng Fengsel

Aventa har signert avtale med Statsbygg om leveranse av solvarmeanlegg til Ilseng Fengsel

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi, og har signert avtale med Aventa om leveranse av nytt solvarmeanlegg til Hedmark fengsel, avd …
Les Mer…
Loading...