Ditt prosjekt

Aventa leverer alt utstyr til solvarmeanlegg. Vi kan også bidra i design- og prosjeketeringsfasen og foreslå komplette systemløsninger. Sammen med partnere og lokale installatører sørger vi for en best mulig totalløsning. Vår erfaring spenner fra mindre boligprosjekter for private byggherrer til større institusjonsprosjekter og kommersielle bygg. 

Vi har levert flere av de største anleggene i Norge og har aktører som Statsbygg, kommunale utbyggere, OBOS og diverse boligbyggelag blant våre kunder. 

Vi gjør gjerne en vurdering av potensielle prosjekter, og har gode simuleringsverktøy for beregning av energiutbytte.

Aventa har laget et prosjektskjema der vi ber om opplysninger som er relevante for å gjøre en god prosjektvurdering. Har du et prosjekt du ønsker vurdert, kan du fylle ut skjemaet ved å gå til linken under.