Ditt prosjekt

Aventa leverer alt utstyr til solvarmeanlegg. Vi kan også bidra i design- og prosjeketeringsfasen og foreslå komplette systemløsninger. Sammen med partnere og lokale installatører sørger vi for en best mulig totalløsning. Vår erfaring spenner fra mindre boligprosjekter for private byggherrer til større institusjonsprosjekter og kommersielle bygg. 

Vi gjør gjerne en vurdering av potensielle prosjekter, og har gode simuleringsverktøy for beregning av energiutbytte.