Moelv skole, flerbrukshall og svømmehall

Aventa har levert 450 kvadratmeter solfangere til den nye svømmehallen på Moelv i Ringsaker kommune. Svømmehallen er bygget i tilknytning til Moelv skole og flerbrukshall, og solvarmeanlegget er det største anlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge.

Solfangerne er montert i stativer på flatt tak. Det er satt opp til sammen 7 solfangerrader, med 40 solfangermoduler fordelt på 10 seksjoner i hver rad. GK Rør Gjøvik har stått for installasjonen med støtte fra Aventa. Energien fra solvarmeanlegget brukes til forvarming av tappevann til et felles garderobeanlegg for svømmehallen og flerbrukshallen og til oppvarming av svømmebasseng og terapibasseng. Energiproduksjonen fra solfangerne måles kontinuerlig og vises i SD-anlegget.

Anlegget er det største som er installert på et enkelt bygg i landet. Her vil det årlige energiutbyttet være rundt 180.000 kWh. Premisset var at Moelv-anlegget skulle være etter passivhus-standarden, og dermed ble solfangere den eneste løsningen. 
(
Prosjektleder i Sweco, Stein Skinstad)

Solfangerne er montert med en hellningsvinkel på 45 grader og er orientert mot sør. Systemet er ikke trykksatt, og er såkalt selvdrenerende (drain-back). Det er rent vann som sirkulerer i fangerne, ingen tilsetting av glykol/frostvæske. Det er gunstig både med tanke på effektiviteten og miljøet.

I tillegg til solfangere, har Aventa levert 2 akkumulatortanker/varmelagre med et volum på 6,75 m3 hver. Vi har også levert et komplett styringssystem, som sørger for optimal drift av solvarmeanlegget og som samtidig logger energiproduksjonen til enhver tid.

Leilighetsbygg Dr. Dedichensvei

I Dr. Dedichensvei 26 C på Trosterud har Boligbygg Oslo KF bygget en ny lavblokk med 10 leiligheter for vanskeligstilte. Den nye blokka er bygget etter passivhus-standard, og har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Dette er første gang Boligbygg tar solvarme i bruk. 

70 kvadratmeter solfangere skal sørge for varmt tappevann til leilighetene, og vil dekke store deler av energibehovet med gratis solenergi. Anlegget skal samvirke med en bergvarmepumpe.

Maksimaleffekten til solfangeren er 700 W/m2, men rett vestlig orientering vil redusere utbyttet noe. Størrelsen på anlegget er dimensjonert utfra en ønsket dekningsgrad på rundt 50%. I følge beregninger er energibehovet til tappevannsoppvarming 22 000 kWh/år og solfangerne vil produsere rundt 12 200 KWh/år – altså 55% dekning.

Bjørkelangen skole

Aurskog-Høland kommune har bygget en ny og klimavennlig skole med flerbrukshall på Bjørkelangen. 105 kvadratmeter AventaSolar-solfangere er integrert i skolens sørfasade. 

Aventas solfangere er produsert i resirkulerbare materialer og systemet er trykkløst og selvdrenerende, med rent vann som energibærer. Sammen med et et flisfyrt fjernvarmeanlegg, sørger solfangerne for oppvarming av rom og tappevann. Nedbetalingstiden for hele solvarmeanlegget er beregnet til 7-10 år, mens forventet levetid er minimum 25 år.

Aventa har også levert varmesentralen og  et komplett styringssystem som måler energiproduksjon fra solvarmeanlegget. Styringssystemet er koblet opp mot SD-anlegget.

Skolen er en 1-10 trinns-skole med plass til 660 elever. Den er bygget med massivtre-elementer og etter passivhusstandard.

Funkisplusshus i Ulstein

Funkisplusshus i Ulstein kommune

Eneboligen på Flø utenfor Ulsteinvik er bygget i funkisstil, har universell utforming og produserer sin egen energi.

Foto: Lidun Hareide

Med støtte fra Husbanken er det bygget et moderne plusshus, der ulike fornybare energiteknologier tas i bruk. Både solfangere og solceller er installert for å gjøre bygget selvforsynt med strøm og varme.

Aventa har levert solfangerne, som fra utsiden ser ut som store vinduer. Vinduene er ikke gjennomsiktige, bak glasset er solfangerne integrert i vinduskarmer fra NorDan. Her varmes det opp vann som leveres til en 1400 liter stor lagertank. Derfra går varmen til tappevannssystemet og til vannbåren gulvvarme.

En peisovn er integrert i varmesystemet, og leverer varme til den samme lagertanken.

Foto: Lidun Hareide

Les om prosjektet på : https://lidunskapen.wordpress.com/

Hedmark fengsel avdeling Ilseng

Hedmark fengsel avdeling Ilseng

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi og har installert solvarmeanlegg fra Aventa på Hedmark fengsel, avdeling Ilseng.

  • Aktivt solvarmeareal = 223 m2. Solfangerne er montert på sørvendt takflate på Forlegningen og sørger for 60% energidekning av varmtvannsforbruket (behov: 3050 l/dag , 70.15 MWh/år)
  • Solfangerne er takintegrert med 27° helningsvinkel. Takflaten er orientert -60° mot øst (syd=0°)
  • Akkumulatortankvolumet er på 8.4 m3, fordelt på 6 varmesentraler

6 varmesentraler lagrer varmen fra solfangerne og fordeler energien etter behov. Sentralene er plassert i vaskeriet i nærheten av teknisk rom.

Styringssystemet sørger for maksimal innhøsting av solenergi. Driften av solvarmeanlegget bestemmes av temperaturmålinger i varmelager og solfanger. Sikkerhetsfunksjoner beskytter mot skader som følge av frost eller overoppheting. Styringssystemet måler også kontinuerlig energiproduksjonen fra anlegget – den energien som faktisk utnyttes.

Energirapport

Anlegget på Ilseng ble fulgt nøye i prøvedriftsperioden fra mai til september 2017 og resultatene fra utbyttemålingene ble sammenliknet med energiberegningene som ble gjort i forkant av installasjonen. Resultatene viser godt samsvar til tross for at solinnstrålingen var lavere enn i et normalår.

Nye Heggtoppen

Nye Heggtoppen

På Heggtoppen i Lier er det bygget 4 nye småhus med til sammen 30 utleieleiligheter. Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner, både når det gjelder energibruk,  materialbruk og universell utforming. Solenergi brukes som kilde til oppvarming av rom og tappevann i leilighetene.

2 av husene har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Varmen fordeles med behagelig vannbåren gulvvarme. Det var avgjørende for prosjektet at solvarmeanlegget kunne la seg integrere i bygget og dermed fremstå som en del av byggets ytterkledning. Aventas løsning ble valgt fordi den kunne inngå som en harmonisk del av arkitekturen og dermed ga det beste estetiske resultatet.

Enebolig Stavern

Enebolig i Stavern

Eneboligen i Stavern ligger flott til med utsikt over store deler av Skagerak og Ytre Oslo-fjord. 7 kvadratmeter solfangere er integrert i vindusrammer i husets sørfasade, og vil bidra til både varmt tappevann og romvarme i samspill med andre energiteknologier (varmepumpe og vedovn med vannmantel).

Solfangerne er av typen NorDan Solar, og består av en energiproduserende solfanger (AventaSolar) som monteres inn i en vindusramme bak et spesialglass. Solfangeren kobles med en rørforbindelse til en spesialdesignet varmtvannsbereder fra OSO, som er optimalisert for dette konseptet. Energivinduene slipper ikke inn lys, men de ser ut som vinduer fra utsiden av bygget.

NorDan Solar passer godt for både nybygg og rehabiliterings-prosjekter. Det er satt sammen standardpakker for boliger som består av 6-10 kvadratmeter solvinduer, varmtvannsbereder, styringssystem og rørføring. En slik pakke dekker normalt 50-60 % av tappevannsbehovet til en gjennomsnittsfamilie. Større prosjekter vurderes individuelt.

Stenbråtlia – 34 passivhus i rekke

Stenbråtlia - 34 passivhus i rekke

OBOS har bygget 34 nye rekkehus med passivhus-standard på Mortensrud i Oslo. Passivhus-standarden oppfylles ved at solfangere fra Aventa er integrert i sørvendt tak eller balkongvegg, dimensjonert til å dekke 60 % av det totale årlige varmeforbruket. Det er installert 14 m2 solfangere på hvert hus.

Ved å gjøre husene 60% selvforsynte med varme, slipper OBOS investeringen ved å fremføre fjernvarme til utbyggingsfeltet. OBOS kan dermed oppnå kravene til energibruk for en lavere kostnad. 
Stenbråtlia består av 3 ulike boligtyper, hver bolig er ca 130 m2 stor fordelt over 3 plan. Husene er prosjektert som passivhus og har fått energimerke A.

Forbildeprosjekt som vekker internasjonal oppmerksomhet

 Prosjektet har vakt internasjonal oppmerksomhet og har vært omtalt i en lang rekke publikasjoner. Det er også et forbildeprosjekt i Sintefs forskning på passivhus og lavenergiboliger.

”Dette boligprosjektet representerer framtiden for bærekraftige byggeprosjekter, der solfangere smelter sammen med bygningskroppen og tilfører ikke bare energimessige gevinster men også visuelle kvaliteter”, sier ansvarlig arkitekt hos OBOS, Hans Dahl.

Passivhus Talgje

Passivhus på Talgje

Eneboligen ligger flott til på øya Talgje i Finnøy kommune. Den er prosjektert etter passivhusstandard og bygget i massivtre med utvendige påforingselementer. På en skrånende husvegg (68 graders helningsvinkel) mot sør, er det montert 16 kvadratmeter AventaSolar solfanger.

Solfangerne sørger for oppvarming av tappevannet og bidrar i tillegg til romoppvarming. Det er installert vannbåren gulvvarme i mesteparten av huset. Oppvarmet areal er på 237 m2, fordelt på 2 etasjer.

  • Energimerke: label A 
  • Oppvarmingskarakter: gul 
  • Netto energibehov: 79 kWh/m2/år  
  • Beregnet levert energi: 62 kWh/m2/år  
  • Energikilder: Solfanger, varmesentral med elektrisk varmeelement, vedovn