Kontakt oss

Kontakt oss

Telefon : +47 46 67 66 97
Epost : epost@aventa.no

Fakturaadresse:
Aventa AS, Nedre Grønlivegen 16
N-1472 Fjellhamar
NORWAY

 Org.nr. 988 921 661

Nøkkelansatte

John Rekstad

John Rekstad

Styreformann
Epost : jr (at) aventa.no
Telefon : +47 905 85 390

Rekstad er professor i fysikk fra Universitetet i Oslo (UiO) og grunnlegger av Aventa. Fra tidligere har Rekstad vært involvert i en rekke ulike etableringer, blant annet Forskningsparken i Oslo. Han har også hatt mange styre- og tillitsverv i både offentlige og private virksomheter. Solenergi har stått i fokus i snart 30 år, og Rekstad bygget Norges første solenergihus sent på 70-tallet.

Michaela Meir

Michaela Meir 

FoU/prosjektoppfølging
Epost : mm (at) aventa.no
Telefon : +47 902 06 116

Meir er opprinnelig fra Tyskland, og kom til Norge på slutten av 90-tallet for å ta en doktorgrad i Fysikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har siden arbeidet med solenergi, både ved UiO og i andre virksomheter, og har deltatt i en rekke internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter støttet at EU, IEA-SHC og Norges Forskningsråd. I flere år var hun også styremedlem i Norsk Solenergiforening. Meir var med på å etablere Aventa.

Ingvild Skjelland

Ingvild Skjelland

Informasjon
Epost : is (at) aventa.no
Telefon : +47 947 93 302

Skjelland er diplommarkedsfører fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i markedskommunikasjon. Hun har arbeidet med solenergi i flere virksomheter, og var en av de første som ble ansatt i Aventa. Skjelland har deltatt i nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter og var i en årrekke styremedlem i Norsk Solenergiforening. Hun har også vært medlem av foreningens Valgkomite.

Bård Bjerke

Bård Bjerke

Reguleringssystemer/prosjektoppfølging
Epost : bb (at) aventa.no
Telefon : +47 464 73 137

Bjerke er utdannet Cand scient i informatikk fra Universitetet i Oslo (UiO) og spesialist på elektroniske styringssystemer og energimålere. Han har arbeidet med regulering av vannbåren varme og solvarmeanlegg i mange år, blant annet som leder av elektronikkselskapet SolDat. Bjerke har utviklet et state of the art styringskonsept med innebygget energimåling og 2-veiskommunikasjon, som brukes i Aventas varmesystemer, og han har vært med i bedriften fra en tidlig fase.

Tonny Hansen

Produksjon
Epost : th (at) aventa.no 
Telefon : +47 958 20 745