Aventa er et norsk selskap med høy kompetanse på solenergi og vannbåren varme

Vår visjon er å tilby solfangere som er både økonomisk konkurransedyktige og estetisk tiltalende. Vi skal bidra til oppfyllelse av Paris-avtalen ved å gi energibrukere muligheten til å velge energieffektive og miljøsmarte alternativer til en akseptabel pris.

Utgangspunktet for etableringen av Aventa var et ønske om å lage solfangere som kunne integreres i arkitekturen på en harmonisk måte og som kunne konkurrere med konvensjonelle energikilder uten subsidier. 

Vår aktivitet omfatter utvikling, produksjon og salg av solvarmeanlegg til de fleste typer bygg. I tillegg leverer vi komplette regulerings- og energimålesystemer til vannbårne varmeanlegg. Vi er lokalisert med hovedkontor i Oslo og produksjon i Holmestrand.

Vi er også aktive FoU-partnere i store nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Dette gir oss god oversikt over både produkt- og markedsutvikling i tillegg til et solid faglig nettverk. Vi samarbeider med ledende europeiske bedrifter og forskningsinstitusjoner, som Solvay og Fraunhofer ISE.

logo-norwegian-solar-energy-society
solenergiklyngen.logo-web

FoU – Aventa er involvert i en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter

  •  The Nordic Built “Active Roofs and Facades in Sustainable Renovation” project is supported by Nordic Innovation. The idea behind the project is to develop a concept for integrated solutions for renovation. The concept should result in prefabricated solutions such as facades or roof elements that can be tailored to the specific needs of the building. Read more at the project website.
  • IEA-SHC Task 54 – Price Reduction of Solar Thermal Systems. This Task aims to reduce the purchasing price for end-users of installed solar thermal systems by evaluating and developing sustainable means to reduce production and/or installation costs on material, sub-component, system-component and system level. Special emphasis is placed on the identification and reduction of post-production cost drivers. Additionally, the task is exploring ways to make solar thermal more attractive through improved marketing and consumer-oriented design. 
  • BioSol, combination of solar and bio-energy, represents a new concept for heat transfer from a wood stove into a water-based heating system. BioSol is funded by The Research Counsil of Norways programme for energy research – ENERGIX.
  • OPVT – is a German R&D project, on which Aventa collaborates. As a part of the project, Aventa solar collectors are coated with thin film PV.
  • WABASELCOATWAter BAsed SELective COATings for intelligent facade collectors. The project aims to develop waterborne, environmental friendly paints for coating of polymeric absorber surfaces enhancing solar efficiency.
  • RELaTEDREnewable Low TEmperature District heating. The goal of the project is to provide an innovative concept of decentralized Ultra-Low temperature district heating networks, which allow for the incorporation of low-grade heat sources with minimal constraints. Further to reduce operational costs due to fewer heat losses, better energy performance of heat generation plants and extensive use of de-carbonized energy sources at low marginal costs.