Aventa-konseptet

Det er en stor og tiltakende etterspørsel etter fornybar energi. Fokus fram til nå har vært på grønn elektrisitetsproduksjon fra solceller og vindmøller, men som det nylig ble påpekt, blant annet fra EU kommisjonen, må fornybar energi introduseres i varmemarkedet med hele 27 % innen 2030 for at en skal kunne nå FN bærekraftsmål for klimaet.

Energiproduksjon med lite fotavtrykk

Spesielle kjennetegn ved Aventa-konseptet

Drain-back – hvorfor?

Drain-back betyr at systemet er selvdrenerende og at det opererer ved atmosfæretrykk. 

  • Enklere system, enklere montering 
  • Rent vann sirkulerer i solfangerne, ingen glykol – gunstig for både miljøet og effektiviteten
  • Sikrere system – ved fare for frost eller koking tømmes anlegget automatisk for vann

Bygningsintegrasjon – Hvorfor?

Aventas solfangere er spesielt beregnet for bygningsintegrasjon, men kan monteres på stativ der hvor integrasjon ikke er mulig.

  • Flere funksjoner – aktiv fasade som kan erstatte andre bygningsmaterialer
  • God estetikk – solfangere som en naturlig del av bygget
  • Reduserer kost – sparer alternativ kledning