Moelv skole, flerbrukshall og svømmehall

Aventa har levert 450 kvadratmeter solfangere til den nye svømmehallen på Moelv i Ringsaker kommune. Svømmehallen er bygget i tilknytning til Moelv skole og flerbrukshall, og solvarmeanlegget er det største anlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge.

Solfangerne er montert i stativer på flatt tak. Det er satt opp til sammen 7 solfangerrader, med 40 solfangermoduler fordelt på 10 seksjoner i hver rad. GK Rør Gjøvik har stått for installasjonen med støtte fra Aventa. Energien fra solvarmeanlegget brukes til forvarming av tappevann til et felles garderobeanlegg for svømmehallen og flerbrukshallen og til oppvarming av svømmebasseng og terapibasseng. Energiproduksjonen fra solfangerne måles kontinuerlig og vises i SD-anlegget.

Anlegget er det største som er installert på et enkelt bygg i landet. Her vil det årlige energiutbyttet være rundt 180.000 kWh. Premisset var at Moelv-anlegget skulle være etter passivhus-standarden, og dermed ble solfangere den eneste løsningen. 
(
Prosjektleder i Sweco, Stein Skinstad)

Solfangerne er montert med en hellningsvinkel på 45 grader og er orientert mot sør. Systemet er ikke trykksatt, og er såkalt selvdrenerende (drain-back). Det er rent vann som sirkulerer i fangerne, ingen tilsetting av glykol/frostvæske. Det er gunstig både med tanke på effektiviteten og miljøet.

I tillegg til solfangere, har Aventa levert 2 akkumulatortanker/varmelagre med et volum på 6,75 m3 hver. Vi har også levert et komplett styringssystem, som sørger for optimal drift av solvarmeanlegget og som samtidig logger energiproduksjonen til enhver tid.

Aventa har tatt internasjonal patent på termosyfon-solfanger

Sammen med det tyske forskningsinstituttet Fraunhofer ISE, har Aventa fått godkjent europa-patentet for det nye termosyfonkonseptet for solvarme. Produktet er også patentbeskyttet i Kina.

Systemet er et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann basert på polymersolfangere. Systemet opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og det har en gunstig pris. At solfangerne er laget i polymermaterialer betyr at det ikke er fare for korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Solenergi er ofte den best egnede energikilden for å generere både strøm og varme i flyktningeleire. UNHCR kjøpte nylig 80 termosyfonsystemer fra Aventa, som skal brukes til oppvarming av vann til hygieneformål i flere flykningeleire i Uganda. Det er også levert termosyfoner til det italienske selskapet EDILSIDER S.p.A Modular Housing, som lager boligenheter for flykningeleire og der solfangerne skal integreres i bygningsskallet.

Leilighetsbygg Dr. Dedichensvei

I Dr. Dedichensvei 26 C på Trosterud har Boligbygg Oslo KF bygget en ny lavblokk med 10 leiligheter for vanskeligstilte. Den nye blokka er bygget etter passivhus-standard, og har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Dette er første gang Boligbygg tar solvarme i bruk. 

70 kvadratmeter solfangere skal sørge for varmt tappevann til leilighetene, og vil dekke store deler av energibehovet med gratis solenergi. Anlegget skal samvirke med en bergvarmepumpe.

Maksimaleffekten til solfangeren er 700 W/m2, men rett vestlig orientering vil redusere utbyttet noe. Størrelsen på anlegget er dimensjonert utfra en ønsket dekningsgrad på rundt 50%. I følge beregninger er energibehovet til tappevannsoppvarming 22 000 kWh/år og solfangerne vil produsere rundt 12 200 KWh/år – altså 55% dekning.

Bjørkelangen skole

Aurskog-Høland kommune har bygget en ny og klimavennlig skole med flerbrukshall på Bjørkelangen. 105 kvadratmeter AventaSolar-solfangere er integrert i skolens sørfasade. 

Aventas solfangere er produsert i resirkulerbare materialer og systemet er trykkløst og selvdrenerende, med rent vann som energibærer. Sammen med et et flisfyrt fjernvarmeanlegg, sørger solfangerne for oppvarming av rom og tappevann. Nedbetalingstiden for hele solvarmeanlegget er beregnet til 7-10 år, mens forventet levetid er minimum 25 år.

Aventa har også levert varmesentralen og  et komplett styringssystem som måler energiproduksjon fra solvarmeanlegget. Styringssystemet er koblet opp mot SD-anlegget.

Skolen er en 1-10 trinns-skole med plass til 660 elever. Den er bygget med massivtre-elementer og etter passivhusstandard.

Første solvarmeprosjekt i Boligbygg Oslo KF sin historie

I Dr. Dedichensvei 26 C på Trosterud har Boligbygg Oslo KF bygget en ny lavblokk med 10 leiligheter for vanskeligstilte. Den nye blokka er bygget etter passivhus-standard, og har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Dette er første gang Boligbygg tar solvarme i bruk. Sammen med en bergvarmepumpe skal solfangerne levere energi til både oppvarming og til varmt tappevann. Varmen fordeles med vannbåren gulvvarme. 

NP-Bygg har vært hovedentreprenør i prosjektet, som ble formelt overlevert til byggherre forrige uke. Installasjon av solvarmeanlegget har Rørleggerkontakten stått for.

Solfangere på taket av Dr. Dedichens vei 26 C
Illustrasjon:Aventa AS

UNHCR kjøper solfangere for å bedre sanitærforholdene i flyktningeleire 

Mange arbeider for at kriserammede mennesker skal ha tilgang til rimelige, pålitelige, bærekraftige og moderne energitjenester. Solenergi er ofte den best egnede energikilden for å generere både strøm og varme i flyktningeleire. Fotovoltaiske systemer sørger for lys og drift av elektonisk utstyr, solkokere brukes til matlaging og soltermiske systemer produserer varmt vann til sanitæranlegg.

Interessen for solvarmeanlegg sterkt økende, og mye tyder på at solvarmesystemer vil bli brukt i en langt større skala i årene som kommer for å dekke det enorme behovet for varmt tappevann til hygieneformål. Aventa sendte nylig 80 stand-alone solfangere til Uganda. Leveransen er den første via UNHCR.

Les mer i artikkel publisert av Solarthermalworld.org

AventaSolar thermosiphon systems klare for transport til Uganda.
Foto: Aventa

Aventa godkjent som leverandør til UNHCR

Aventa har fått godkjenning som leverandør til FNs Høykommisær for flyktninger, UNHCR. Forretningspotensialet er stort og har en sterk sosial profil. Første leveransekontrakt er allerede undertegnet, 80 stand-alone solfangere skal sendes til en flyktningleir i Uganda i løpet av Q1 2018.  Solfangerne skal levere varmt vann til hygieneformål, og plasseres på bakken i nærheten av lokale administrasjonsbygg.

Behovet for varmt tappevann er stort i flyktningleire og også i andre FN-prosjekter. Aventa tilbyr et selvsirkulerende oppvarmingssystem (termosyfon) for tappevann basert på polymersolfangere. Systemet opererer automatisk uten behov for elektrisitet, pumper og styring, og det har en gunstig pris. At solfangerne er laget i polymermaterialer betyr at det ikke er fare korrosjon og den lave vekten gjør at de er enkle å håndtere.

Representanter fra UNHCR besøkte Aventa og produksjonsanlegget vårt tidlig i oktober, og det har vært en grundig gjennomgang av både produktet og produksjonsprosessen. Godkjenningen av Aventa som leverandør og Termosyfon-solfangerne som egnet produkt kom i løpet av november. UNHCR har nå etablert et samarbeid mellom Aventa og EDILSIDER S.p.A Modular Housing. EDILSIDER er en kontrahert leverandør til UNHCR på små prefabrikkerte modul-hus til flyktningleire. 

Funkisplusshus i Ulstein

Funkisplusshus i Ulstein kommune

Eneboligen på Flø utenfor Ulsteinvik er bygget i funkisstil, har universell utforming og produserer sin egen energi.

Foto: Lidun Hareide

Med støtte fra Husbanken er det bygget et moderne plusshus, der ulike fornybare energiteknologier tas i bruk. Både solfangere og solceller er installert for å gjøre bygget selvforsynt med strøm og varme.

Aventa har levert solfangerne, som fra utsiden ser ut som store vinduer. Vinduene er ikke gjennomsiktige, bak glasset er solfangerne integrert i vinduskarmer fra NorDan. Her varmes det opp vann som leveres til en 1400 liter stor lagertank. Derfra går varmen til tappevannssystemet og til vannbåren gulvvarme.

En peisovn er integrert i varmesystemet, og leverer varme til den samme lagertanken.

Foto: Lidun Hareide

Les om prosjektet på : https://lidunskapen.wordpress.com/

Hedmark fengsel avdeling Ilseng

Hedmark fengsel avdeling Ilseng

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi og har installert solvarmeanlegg fra Aventa på Hedmark fengsel, avdeling Ilseng.

  • Aktivt solvarmeareal = 223 m2. Solfangerne er montert på sørvendt takflate på Forlegningen og sørger for 60% energidekning av varmtvannsforbruket (behov: 3050 l/dag , 70.15 MWh/år)
  • Solfangerne er takintegrert med 27° helningsvinkel. Takflaten er orientert -60° mot øst (syd=0°)
  • Akkumulatortankvolumet er på 8.4 m3, fordelt på 6 varmesentraler

6 varmesentraler lagrer varmen fra solfangerne og fordeler energien etter behov. Sentralene er plassert i vaskeriet i nærheten av teknisk rom.

Styringssystemet sørger for maksimal innhøsting av solenergi. Driften av solvarmeanlegget bestemmes av temperaturmålinger i varmelager og solfanger. Sikkerhetsfunksjoner beskytter mot skader som følge av frost eller overoppheting. Styringssystemet måler også kontinuerlig energiproduksjonen fra anlegget – den energien som faktisk utnyttes.

Energirapport

Anlegget på Ilseng ble fulgt nøye i prøvedriftsperioden fra mai til september 2017 og resultatene fra utbyttemålingene ble sammenliknet med energiberegningene som ble gjort i forkant av installasjonen. Resultatene viser godt samsvar til tross for at solinnstrålingen var lavere enn i et normalår.