Solvarme i landbruket er en god ide

Interessen for solenergi er stor i landbruket. Mange bønder vurderer å investere i sol på eget gårdsbruk for å få en større selvforsyningsgrad av strøm og varme. I slutten av april arrangerte Landbrukskontoret i Aremark, Rømskog og Marker dybdekurs om solenergi i samarbeid med Norges Vel og Klima Østfold. Kurset ble holdt i Marker rådhus og var overtegnet med venteliste. Aventa informerte om hvilke energibehov som kan dekkes med solvarme og hvordan dette kan gjøres i praksis.