Kontrollmåling av solvarme i passivhus

- høyere energiforbruk enn forventet, men solfangerne leverer som de skal

I 2014 ble det oppført 34 passivhus på Mortensrud utenfor Oslo. Alle husene har vannbåren oppvarming og et solfangeranlegg på ca. 14 m2 som bidrar til varmtvannsberedning og romoppvarming.

Prosjektet var et demonstrasjonsobjekt i det EU finansierte prosjektet SCOOP, og ble gjenstand for omfattende internasjonal oppmerksomhet på grunn av sin arkitektur og de energitekniske løsningene som ble valgt. Prosjektet ble også presentert som et forbildeprosjekt i BBC og i en rekke internasjonale publikasjoner.

Etter 5 års drift er det nå gjort en ettervurdering av energiforbruk og solenergiutbytte for boligene. Aventa, som leverte solvarmeanlegget, hadde beregnet en årsdekning med solenergi på ca. 3 000 kWh/år. Siden boligene ble bygget etter passivhus-standard, var totalt varmebehov estimert av byggherre til ca. 5 000 kWh, slik at solenergidekningen ville bli om lag 60 % av det årlige varmebehovet. Analysen, støttet av målinger fra SINTEF, viser at solvarmeanlegget leverer akkurat som forventet, ca. 3 000 kWh/år, men at behovet for romvarme ble underestimert med nesten 70 %. Soldekningsgraden blir derved «bare» 50 % av varmebehovet.

Prosjektet Stenbråtlia var et pilotprosjekt som stilte utbyggerne på en rekke utfordringer der nye løsninger skulle implementeres. Likevel kan man konkludere med at solvarmeanlegget har en høyere dekningsgrad for kombianlegg, anlegg der solvarme brukes til både tappevann og romvarme, enn det ENOVA mener man kan forvente. Ifølge ENOVA kan man forvente at solvarme kan bidra med ca. 50 % av energien til varmtvannsberedning, mens kombinerte anlegg der romvarme utgjør en vesentlig andel av behovet typisk vil oppnå 30 % soldekningsgrad. Når Stenbråtlia kan vise til en soldekningsgrad på 50 % for et kombinert varmtvanns- og romvarmeanlegg, må prosjektet ansees som meget godt under norske forhold.

Stenbråtlia er med på å understreke at solvarme er et viktig virkemiddel i vår streben etter å gjennomføre det grønne skiftet.