Living in Lightbox som visningshus for Områdefornyelsen Kulbanevejkvarteret

Det CO2-nøytrale aktivhuset Living in Lightbox har fått ny lokalisering. Testhuset, som har solfangere fra Aventa integrert i sørfasaden, er flyttet fra utstillingsområdet ved arkitekthøyskolen i København til Kulbaneveien i Valby. Visningshuset ligger lett tilgjengelig for besøkende og skal romme ”Områdefornyelsen Kulbanevejkvarteret”, som er kommunens avdeling for revitalisering av dette området.
I tillegg til solfangere, har huset bygningsintegrerte solceller og moderne batteriteknologi. Det er tilknyttet elektrisitet, vann og avløp, og vil bli fulgt opp med energimålinger.