Hedmark fengsel avdeling Ilseng

Hedmark fengsel avdeling Ilseng

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi og har installert solvarmeanlegg fra Aventa på Hedmark fengsel, avdeling Ilseng.

  • Aktivt solvarmeareal = 223 m2. Solfangerne er montert på sørvendt takflate på Forlegningen og sørger for 60% energidekning av varmtvannsforbruket (behov: 3050 l/dag , 70.15 MWh/år)
  • Solfangerne er takintegrert med 27° helningsvinkel. Takflaten er orientert -60° mot øst (syd=0°)
  • Akkumulatortankvolumet er på 8.4 m3, fordelt på 6 varmesentraler

6 varmesentraler lagrer varmen fra solfangerne og fordeler energien etter behov. Sentralene er plassert i vaskeriet i nærheten av teknisk rom.

Styringssystemet sørger for maksimal innhøsting av solenergi. Driften av solvarmeanlegget bestemmes av temperaturmålinger i varmelager og solfanger. Sikkerhetsfunksjoner beskytter mot skader som følge av frost eller overoppheting. Styringssystemet måler også kontinuerlig energiproduksjonen fra anlegget – den energien som faktisk utnyttes.

Energirapport

Anlegget på Ilseng ble fulgt nøye i prøvedriftsperioden fra mai til september 2017 og resultatene fra utbyttemålingene ble sammenliknet med energiberegningene som ble gjort i forkant av installasjonen. Resultatene viser godt samsvar til tross for at solinnstrålingen var lavere enn i et normalår.