Solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg

Da er solvarmeanlegget på Ilseng fengsel formelt overlevert til Statsbygg etter 6 mnd problemfri prøvedrift. Energiutbyttet måles kontinuerlig og viser godt samsvar med energiberegninger som ble gjort i forkant – til tross for lavere solinnstråling enn i et normalår.

Solvarmeanlegg Ilseng Fengsel
Energimåling Ilseng fengsel for perioden mai-september 2017