Aventa signerer avtale med Statsbygg, region øst om leveranse av solvarmeanlegg til Ilseng Fengsel

Statsbygg ønsker å utnytte solenergi, og har signert avtale med Aventa om leveranse av nytt solvarmeanlegg til Hedmark fengsel, avd. Ilseng på Hamar. 270 kvadratmeter solfangere skal monteres på sørvendt takflate på Forlegningen og sørge for varmt forbruksvann. Energiforbruket er beregnet til drøyt 70 000 kWh per år og solvarmeanlegget vil dekke nær 60% av dette. Avgjørende for prosjektet var at Aventas solfangere kunne integreres og tilpasses byggets visuelle uttrykk.

Hedmark fengsel, avd. Ilseng ligger i Stange kommune og har ordinær kapasitet på 86 plasser. Solvarmeanlegget skal forvarme tappevann til hygieneformål via en platevarmeveksler før det ettervarmes i eksisterende varmtvannssystem. I tillegg til solfangere skal Aventa levere 6 varmesentraler og et komplett styringssystem som også måler energiproduksjonen fra solvarmeanlegget. Styringssystemet kobles opp mot SD-anlegget. Aventa er totalentreprenør for prosjektet, men leveransen vil skje i samarbeid med lokale entreprenører og installatører. Installasjonen er planlagt gjennomført i tredje kvartal av 2016.

Solvarmeanlegget plasseres i Forlegningen, og solfangerne integreres i SØ-vendte takflater på ‘hovedskipet’. Disse flatene har en helningsvinkel på 27grader og er orientert med 60 graders avvik fra direkte sør. Det er gjort simuleringer av forventet energiutbytte med programmet SolDat. Dette er et simuleringsprogram som kan beregne ytelsen til ikke trykksatte «drain-back» systemer. SolDat er verifisert både mot målinger på faktiske anlegg og ved sammenlikning med simuleringsprogrammet TRANSYS (SINTEF, International Energy Agency –Solar Heating and Cooling Programme). Resultatet viser en forventet årsdekning på 58%.

Hedmark fengsel, avd. Ilseng. Foto: Kriminalomsorgen Hedmark fengsel

Legg igjen en kommentar