BioSol – nytt konsept for vedovn med vannmantel i kombinasjon med solfangere

BioSol er et helt nytt konsept for effektiv og sikker varmeoverføring fra en vedovn og inn i et vannbårent varmesystem. Når et solvarmeanlegg kobles direkte til varmesystemet, kan oppvarmingen av rom og tappevann dekkes med 100% fornybar energi gjennom hele året – en totalløsning med solenergi og ved.

Moderne boliger bygges med lavenergi- og passivhus-standard. Varmebehovet er relativt lavt, men mange installerer likevel en vedovn eller peis til bruk på kalde dager eller for hyggens skyld. Dette skaper en mismatch mellom energibehovet i rommet der ovnen er plassert og den energien som leveres. Denne utfordringen kan løses ved at man installerer en varmeveksler/vannmantel med en varmebærer som transporterer overskuddet til et varmelager.

Den nye BioSol-løsningen bruker samme prinsippet for varmeoverføring som Aventas solfangersystem. En vannmantel monteres på ovnen og oppvarmet vann transporteres derfra til et ikke-trykksatt varmelager (akkumulatortank). Vannmantelen vil bare være fylt når overskuddsvarme skal transporteres vekk. Overføringen beregnes dynamisk utfra temperaturen i ovnen og i det vannbårne varmeanlegget. Hvis vanntemperaturen nærmer seg kokepunktet, stopper sirkulasjonen og vannet renner tilbake til varmelageret. Den akkumulerte varmen kan brukes til å varme opp andre deler av bygget og/eller tappevannet. Ved å holde forbrenningen på et riktig nivå, reduseres utslipp av partikler og gasser til omgivelsene.

Eksisterende løsninger med vedovn og vannkappe er alle basert på systemer med vann under trykk. Det innebærer en mulig risiko for overoppheting, koking og økt trykk i systemet. Det nye systemet derimot har en innebygget sikkerhetsmekanisme ved at varmelageret holdes trykkløst og at varme bare overføres når de termiske betingelsene er akseptable, hvis ikke er vannmantelen tom for væske. Tømming vil også skje automatisk dersom det oppstår en feil i systemet.

BioSol startet som et utviklingsprosjekt i desember 2014 med 4 prosjektpartnere –Stafa/Stansefabrikken, Frost Produkt, Jøtul og Aventa.  Alle partnere bidrar med signifikante input til det nye konseptet, som består av 3 hovedelementer: ovn/peisinnsats fra Jøtul, en spesialdesignet vannmantel fra Stafa/stansefabrikken og varmelager med spesialutviklet styringssystem fra Aventa. Frost Produkt er ansvarlig for produktdesignet.

 

 

 

 

Testing av effektiviteten i brennkammeret og overføring av ennergi til vannbårent varmesystem

Kvalitative og kvantitative tester gjennomføres fortløpende både i fabrikk og i laboratorium. Alle analyser viser svært god systemoperasjon. Markedsinteressen for kombinerte løsninger med solenergi og vedovn er allerede betydelig. De første BioSol-anleggene installeres denne vinteren hos utvalgte pilotkunder. Dette er fullskala anlegg i nye eneboliger, som vil bli fulgt opp med målinger.

BioSol har fått finansiell støtte fra Norges Forskningsråds stor-skalaprogram for energiforskning –ENERGIX. Programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystemer og energipolitikk, og er et viktig virkemiddel i implementeringen av den nasjonale FoU-strategien og andre energipolitiske mål.

Legg igjen en kommentar