Nye Heggtoppen

Nye Heggtoppen

På Heggtoppen i Lier er det bygget 4 nye småhus med til sammen 30 utleieleiligheter. Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner, både når det gjelder energibruk,  materialbruk og universell utforming. Solenergi brukes som kilde til oppvarming av rom og tappevann i leilighetene.

2 av husene har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Varmen fordeles med behagelig vannbåren gulvvarme. Det var avgjørende for prosjektet at solvarmeanlegget kunne la seg integrere i bygget og dermed fremstå som en del av byggets ytterkledning. Aventas løsning ble valgt fordi den kunne inngå som en harmonisk del av arkitekturen og dermed ga det beste estetiske resultatet.

Legg igjen en kommentar