Molde videregående skole har fått nytt taklaboratorium

Taklaboratoriet til Molde vgs – solfangere fra Aventa er integrert i fasaden

– et solvarmeanlegg, et drivhus og en fiskedam skal gjøre naturfagene undersøkende og praktiske.

2. september åpnet Molde videregående skole sitt nye taklaboratorium, og ble dermed den første skolen i landet med et uteanlegg etter modell av amerikanske ”rooftop gardens”. Laboratoriet skal først og fremst bidra til å levendegjøre naturfagene gjennom reelle forskningsprosjekter. Et solvarmeanlegg fra Aventa er blant installasjonen som skal brukes i elevforsøk, samtidig som det skal levere energi til ulike formål.

Videre utvikling av alternative energikilder skal være elevoppgaver i vårt nyeste realfag, teknologi og forskningslære. I forbindelse med dette faget har vi opprettet et samarbeid med forskningsmiljøet på Tingvoll som kan tilføre oss vitenskapelig kompetanse. Vi syns vi har klart å utnytte et fantastisk uterom gjennom å utvikle det til et område som vil stimulere til læring og undring. Samtidig har det en fantastisk utsikt, skriver Molde vgs på sine nettsider.

Målet med taklaboratoriet er at det skal aktualisere naturfagundervisningen og gjøre alle realfagene mer undersøkende og praktiske. I tillegg til spennende energiløsninger, har taklaben fått en fiskedam med koier som er en type karpefisk. Her kan elevene lære om arten, om adferd, foring og nedarving av fargenyanser og mønster. Det er også satt opp et drivhus,  der biologiske prosesser som frøspiring, vekst og formering kan studeres. Materialet til undervisningen kan dermed hentes i umiddelbar nærhet . Selv om mye er på plass allerede, har Molde vgs planer om å utvikle taklaboratoriet videre. Nye installasjoner skal komme etter hvert, og elevene skal involveres.