Nye Heggtoppen

Nye Heggtoppen

På Heggtoppen i Lier er det bygget 4 nye småhus med til sammen 30 utleieleiligheter. Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner, både når det gjelder energibruk,  materialbruk og universell utforming. Solenergi brukes som kilde til oppvarming av rom og tappevann i leilighetene.

2 av husene har fått installert solfangere fra Aventa i sørvendt takflate. Varmen fordeles med behagelig vannbåren gulvvarme. Det var avgjørende for prosjektet at solvarmeanlegget kunne la seg integrere i bygget og dermed fremstå som en del av byggets ytterkledning. Aventas løsning ble valgt fordi den kunne inngå som en harmonisk del av arkitekturen og dermed ga det beste estetiske resultatet.

Enebolig Stavern

Enebolig i Stavern

Eneboligen i Stavern ligger flott til med utsikt over store deler av Skagerak og Ytre Oslo-fjord. 7 kvadratmeter solfangere er integrert i vindusrammer i husets sørfasade, og vil bidra til både varmt tappevann og romvarme i samspill med andre energiteknologier (varmepumpe og vedovn med vannmantel).

Solfangerne er av typen NorDan Solar, og består av en energiproduserende solfanger (AventaSolar) som monteres inn i en vindusramme bak et spesialglass. Solfangeren kobles med en rørforbindelse til en spesialdesignet varmtvannsbereder fra OSO, som er optimalisert for dette konseptet. Energivinduene slipper ikke inn lys, men de ser ut som vinduer fra utsiden av bygget.

NorDan Solar passer godt for både nybygg og rehabiliterings-prosjekter. Det er satt sammen standardpakker for boliger som består av 6-10 kvadratmeter solvinduer, varmtvannsbereder, styringssystem og rørføring. En slik pakke dekker normalt 50-60 % av tappevannsbehovet til en gjennomsnittsfamilie. Større prosjekter vurderes individuelt.

Molde videregående skole har fått nytt taklaboratorium

Taklaboratoriet til Molde vgs – solfangere fra Aventa er integrert i fasaden

– et solvarmeanlegg, et drivhus og en fiskedam skal gjøre naturfagene undersøkende og praktiske.

2. september åpnet Molde videregående skole sitt nye taklaboratorium, og ble dermed den første skolen i landet med et uteanlegg etter modell av amerikanske ”rooftop gardens”. Laboratoriet skal først og fremst bidra til å levendegjøre naturfagene gjennom reelle forskningsprosjekter. Et solvarmeanlegg fra Aventa er blant installasjonen som skal brukes i elevforsøk, samtidig som det skal levere energi til ulike formål.

Videre utvikling av alternative energikilder skal være elevoppgaver i vårt nyeste realfag, teknologi og forskningslære. I forbindelse med dette faget har vi opprettet et samarbeid med forskningsmiljøet på Tingvoll som kan tilføre oss vitenskapelig kompetanse. Vi syns vi har klart å utnytte et fantastisk uterom gjennom å utvikle det til et område som vil stimulere til læring og undring. Samtidig har det en fantastisk utsikt, skriver Molde vgs på sine nettsider.

Målet med taklaboratoriet er at det skal aktualisere naturfagundervisningen og gjøre alle realfagene mer undersøkende og praktiske. I tillegg til spennende energiløsninger, har taklaben fått en fiskedam med koier som er en type karpefisk. Her kan elevene lære om arten, om adferd, foring og nedarving av fargenyanser og mønster. Det er også satt opp et drivhus,  der biologiske prosesser som frøspiring, vekst og formering kan studeres. Materialet til undervisningen kan dermed hentes i umiddelbar nærhet . Selv om mye er på plass allerede, har Molde vgs planer om å utvikle taklaboratoriet videre. Nye installasjoner skal komme etter hvert, og elevene skal involveres.

Nye kontrakter til Aventa i Tromsø

Aventa har fått nye kontrakter på leveranse av utstyr for temperaturregulering og energimåling i boligblokker med vannbåren gulvvarme. Blokkene ligger i Strandkanten bydel i Tromsø. Reguleringssystemet skal sørge for kontroll av innetemperatur, måling av energiforbruk og presentasjon av resultatene som grunnlagstall for fakturering.

Strandkanten Bydel er et miljøprosjekt der samtlige leiligheter, ca 1000 til sammen, varmes opp av vannbåren varme, forsynt via fjernvarme fra avfallsforbrenning og varmepumpe. Aventa har allerede levert ca 400 reguleringssystemer over flere år. De nye kontraktene omfatter oppgradering av eksisternde systemer i forbindelse med at de enkelte boretsslagene overtar ansvaret for fakturering internt.

Solvay er ny materialleverandør til Aventas solfanger

Solvay-standen på ISH 2015 – absorbatoren er plassert i front, mens en modell av solfangeren er plassert i en lyssatt monter.

I januar 2015 solgte Chevron Phillips Chemicals Ryton®PPS-aktiviteten sin til det multinasjonale kjemiske industriselskapet Solvay SA, og Solvay ble dermed Aventas nye materialleverandør på solfangersiden. Ny avtale som sikrer både faglig og kommersielt samarbeid i tillegg til fremtidige leveranser er inngått.

Solvay har stor tiltro til Aventas absorbator som er laget av ekstrudert PPS, og ser på denne som et viktig framtidig produkt. Når Solvay stilte ut på ISH-messen i Frankfurt i midten av mars, var derfor AventaSolar-absorbatoren en av produktene som ble eksponert på standen.

ISH er verdens ledende messe innenfor vann og energi. Ingen andre utstillinger har et så skarpt fokus på framtidsrettede temaer som bevaring av jordas ressurser og bruk av fornybar energi.