Stenbråtlia – 34 passivhus i rekke

Stenbråtlia - 34 passivhus i rekke

OBOS har bygget 34 nye rekkehus med passivhus-standard på Mortensrud i Oslo. Passivhus-standarden oppfylles ved at solfangere fra Aventa er integrert i sørvendt tak eller balkongvegg, dimensjonert til å dekke 60 % av det totale årlige varmeforbruket. Det er installert 14 m2 solfangere på hvert hus.

Ved å gjøre husene 60% selvforsynte med varme, slipper OBOS investeringen ved å fremføre fjernvarme til utbyggingsfeltet. OBOS kan dermed oppnå kravene til energibruk for en lavere kostnad. 
Stenbråtlia består av 3 ulike boligtyper, hver bolig er ca 130 m2 stor fordelt over 3 plan. Husene er prosjektert som passivhus og har fått energimerke A.

Forbildeprosjekt som vekker internasjonal oppmerksomhet

 Prosjektet har vakt internasjonal oppmerksomhet og har vært omtalt i en lang rekke publikasjoner. Det er også et forbildeprosjekt i Sintefs forskning på passivhus og lavenergiboliger.

”Dette boligprosjektet representerer framtiden for bærekraftige byggeprosjekter, der solfangere smelter sammen med bygningskroppen og tilfører ikke bare energimessige gevinster men også visuelle kvaliteter”, sier ansvarlig arkitekt hos OBOS, Hans Dahl.

Legg igjen en kommentar