Rudshagen passivhus

Passivhus Rudshagen - enebolig på Mortensrud

Rudshagen borettslag ligger på Mortensrud og består av 17 eneboliger med passivhusstandard. Husene er bygget av OBOS, og dette er Norges første boligfelt med passivhus. Alle husene har vannbåren varme, 16 har fått installert varmepumpe og ett har fått solfangere fra Aventa på sørvendt fasade. Rudshagen er utpekt som forbildeprosjekt av ENOVA.

Varmedistribusjonen skjer ved hjelp av vannbåren gulvvarme i deler av bygget. I tillegg er det montert en fancoil i hovedetasjen som skal spre varmen opp gjennom trapperommet i huset med to etasjer.

Nøkkeltall

Leilighetsstørrelse: 116 m2

• Totalt energibehov: 61 kWh/m/år.

• Energikilder: solfangere, elektisitet

• Solfangerareal : 20 m2

• Varmelager: 800 liter, rent vann

Legg igjen en kommentar