Bjørnveien 119, Oslo

Bjørnveien 119 i Oslo

Prisbelønnet flerfamiliehus, 8 store leiligheter i to og tre etasjer, totalt areal 1868 m². Solvarmeanlegget er en viktig del av byggets design. 100 kvadratmeter solfangere er integrert i sørfasaden, og bidrar til oppvarming av rom og tappevann.

 Den mørke, reflekterende flaten er et attraktivt bygningselement som både fungerer som energileverandør og støyskjermer mot traffikert vei.

Solvarmeanlegget er dimensjonert for å dekke ca 25% av det totale energibehovet til oppvarming av rom og tappevann.

Nøkkeltall

• Leilighetsstørrelse:  130 – 170 m2
• Totalt varmebehov:   100 kWh/m2 BTA per år
• Energikilder:  solarfangere, gass og elektisitet
• Solfangerareal :   92 m²
• Varmelager:   8 m³, rent vann
• Gassbrennere:   2 x 24 kW

Se presentasjon i IEA-SHC database:
Architectural Integration of solar thermal energy systems

Legg igjen en kommentar