Solfanger i vindu – god funksjon til tross for elendig vær

Første rapport om energi-utbyttet fra testanleggene (Oslo og Moi) vitner om god funksjon, selv om sol-innstrålingen har vært langt under gjennom-snittet denne sommeren.

Resultatet av målingene viser at effektiviteten til solvinduet ligger rundt 50 – 70 % under brukbare strålingsforhold om sommeren. Maksimal innstråling på denne årstiden er ca. 650 W/m2 på grunn av at vinduet står vertikalt. Ved lavere sol vår og høst vil innstrålingen, og derved også effektiviten øke.

I testinstallasjonene er det brukt to-lags vindusglass foran solfangeren. Ordinært vindusglass med relativt høy konsentrasjon av jernoksyd fører til betydelig absorpsjon av den infrarøde delen i solspekteret, og er sannsynligvis årsak til at effektiviteten ikke er høyere. Selv om solvarmeanlegget viser en tilfredsstillende produksjon, vil utbyttet forbedres ytterligere ved å benytte et enkelt solarglass i stedet for to glass.

Aventa og NorDan inngikk i vår avtale om utvikling, testing, produksjon og salg av prefabrikkerte vindusmoduler med innebygget solfanger. Løsningen ble første gang vist på Bygg Reis Deg – messen i oktober 2011, og er basert på NorDans vinduskonsepter og Aventas solvarmeløsninger. Den svært gode responsen fra byggebransjen motiverte til beslutning om å formalisere videre samarbeid. Samarbeidet er delt inn i flere faser på veien mot kommersialisering. Pr. dato er vi i gang med utviklings- og testfasen, der målet er å få fram et produkt som er både energimessig og estetisk optimalt.

Produktet testes kontinuerlig i to uavhengige testbygg, ett lokalisert i Oslo og ett i Stavanger/Moi. «Solvinduet» knyttes opp til et system for oppvarming av tappevann/bruksvann for en typisk gjennomsnittsfamilie, og det vil bli foretatt omfattende målinger av totalt energibehov, utbytte fra solvarmeanlegg og tilførsel av annen (kjøpt) energi. Partene har som mål å ha produktet klart for markedsintroduksjon i løpet av andre halvdel av 2012.

Å kunne installere et solvarmeanlegg ved å sette inn prefabrikkerte vindusmoduler med solfangere, gir enkel prosjektering samtidig som aktørene får noe kjent å jobbe med. Dermed reduseres barrierene mot å ta i bruk solenergi som energikilde vesentlig. Produktet er tenkt for både nybygg og
rehabiliteringsprosjekter.

Solfangere på plass i OBOS-prosjektet Rudshagen

Rudshagen borettslag på Mortensrud består av 17 eneboliger med passivhus-standard. Husene bygges av OBOS, og dette er Norges første boligfelt med passivhus. Alle husene har vannbåren varme, 16 har fått installert varmepumpe og ett har fått solfangere på sørvendt fasade. Prosjektet følges opp med energimålinger for å dokumentere effektiviteten til både varmepumpa og solvarmeanlegget.

De første husene var innflytningsklare allerede i sommer, de siste skal være ferdigstilt rett over nyttår. Siste uke i november ble solfangerne installert på Hus 114 av Håndverksbygg AS – med noe bistand fra Aventa. Det var godt tilrettelagt for installasjon på byggeplass, og i løpet av bare 4 timer var 20 kvadratmeter solfanger på plass.
Rudshagen Borettslag har både solgt svært godt og fått mye oppmerksomhet i mediene. Prosjektet fikk dessuten Nyskapingsprisen som bransjen selv deler ut.
OBOS satser videre på energisparende nyskapninger, og har planlagt et nytt felt med 34 passivhus i samme området som Rudshagen. Her vil alle de 34 husene få Aventa-solfangere integrert i sørvendt takflate. Solfangerne blir husenes hovedvarmekilde, og vil dekke 60-70% av behovet.

Hubro-Aventa; Ny generasjon fasadeløsninger med integrerte solfangere

– Vi er i full fart inn i en virkelighet hvor fasadene produserer energi, sier adm. Direktør Sjur Elling Hana i Hubro AS, en av de største leverandørene av tak og fasadeprodukter i Norge. – Aventa lager et unikt solfanger konsept som vi nå vil bygge inn i veggene våre.

Hubro AS har, som en del av arbeidet med å utvikle produkter og konsepter med miljøegenskaper, etablert samarbeidsavtale med Aventa as. Samarbeidet gjelder produksjon av varmt vann via integrerte solfangere i vegger og tak levert av Aventa. Dette er meget kostnadseffektive løsninger som vil gi positive bidrag i bygg med høyt forbruk av varmt vann. Med slike integrerte fasadekonsepter blir prisen vesentlig lavere enn for separate solfangeranlegg.

Les mer hos Miljøstrategi

Aventa på Arkitekturmuseet

Aventa sin polymersolfanger er presentert på Nasjonalmuseet for arkitektur fra 6. mai til 21. august, som en del av utstillingen «Norsk arkitektur 2005-2010». Utstillingens mål er både å formidle kvaliteter ved enkeltverk og å peke på viktige utviklingstrekk med samfunnsmessig betydning.

AventaSolar-solfangeren vises som en del av presenteasjonen av Bjørnveien 19 – Dahle/Dahle/Breitenstein – et flerboligprosjekt med solfangere integrert i fasaden.
Norsk arkitektur 2005-2010 er den sjuende i en rekke av mønstringer over norsk samtidsarkitektur fra 1968 til i dag. Den presenterer ny norsk arkitektur, og utvalget spenner fra den lille rasteplassen og private boliger, via komplekse byggeoppgaver og infrastruktur, til de siste års store bytransformasjoner.
Valget av Bjørnveien 119 som utstillingsprosjekt viser at miljø og bærekraft blir stadig viktigere for både utbyggere og arkitekter.

http://www.nasjonalmuseet.no

Miljøhus på Mortensrud med AventaSolar-solfangere på taket

OBOS skal bygge 34 nye rekkehus i passivhusstandard. Etter planen blir boligene vertikaldelte – 123 kvadratmeter fordelt over tre etasjer. Boligene blir liggende vestvendt, får egen takterasse og solfangere fra Aventa montert på taket.

Mortensrud (Søndre Nordstrand) er et av Oslos nyeste bydelssentra, og OBOS skal bygge totalt 900 boliger i dette området. Det satses på variert
bebyggelse og barnevennlige omgivelser. De 34 rekkehusene er neste byggetrinn.
Forrige måned ble de siste av OBOS sine miljøvennlige passivhus i Rudshagen borettslag på Mortensrud solgt. Etter en litt treg start tok salget
seg opp og mot slutten var det flere som ikke fikk tilbud om bolig fordi det var utsolgt. Disse står nå på listen over interessenter for det nye borettslaget.08

YouTube: EuroSun 2010 – Tiden er moden for polymersolfangere!

Solenergiekspert spår en lysende framtid for polymersolfangere og peker på Aventa som viktig pionerbedrift – se intervju her

Solenergiekspert Michael Köhl fra Fraunhofer ISE i Freiburg/Tyskland mener at tiden er moden for et større mangfold av produkter og teknologier i solvarmebransjen, og at utviklingen vil gå i retning av en langt større utbredelse av polymersolfangere. I et intervju med Solar Thermal World under EuroSun 2010 – konferansen i Graz peker Köhl på Aventa som en viktig pioner i arbeidet med å introdusere tidsriktig teknologi til et globalt solvarmemarked.

Se intervju her