Nye kontrakter til Aventa i Tromsø

Aventa har fått nye kontrakter på leveranse av utstyr for temperaturregulering og energimåling i boligblokker med vannbåren gulvvarme. Blokkene ligger i Strandkanten bydel i Tromsø. Reguleringssystemet skal sørge for kontroll av innetemperatur, måling av energiforbruk og presentasjon av resultatene som grunnlagstall for fakturering.

Strandkanten Bydel er et miljøprosjekt der samtlige leiligheter, ca 1000 til sammen, varmes opp av vannbåren varme, forsynt via fjernvarme fra avfallsforbrenning og varmepumpe. Aventa har allerede levert ca 400 reguleringssystemer over flere år. De nye kontraktene omfatter oppgradering av eksisternde systemer i forbindelse med at de enkelte boretsslagene overtar ansvaret for fakturering internt.

Solvay er ny materialleverandør til Aventas solfanger

Solvay-standen på ISH 2015 – absorbatoren er plassert i front, mens en modell av solfangeren er plassert i en lyssatt monter.

I januar 2015 solgte Chevron Phillips Chemicals Ryton®PPS-aktiviteten sin til det multinasjonale kjemiske industriselskapet Solvay SA, og Solvay ble dermed Aventas nye materialleverandør på solfangersiden. Ny avtale som sikrer både faglig og kommersielt samarbeid i tillegg til fremtidige leveranser er inngått.

Solvay har stor tiltro til Aventas absorbator som er laget av ekstrudert PPS, og ser på denne som et viktig framtidig produkt. Når Solvay stilte ut på ISH-messen i Frankfurt i midten av mars, var derfor AventaSolar-absorbatoren en av produktene som ble eksponert på standen.

ISH er verdens ledende messe innenfor vann og energi. Ingen andre utstillinger har et så skarpt fokus på framtidsrettede temaer som bevaring av jordas ressurser og bruk av fornybar energi.

Internasjonale eksperter imponert av solhusene til OBOS i Stenbråtlia

Tidligere denne måneden inviterte Aventa nærmere 40 europeiske solenergieksperter til befaring på OBOS sitt nye passivhusfelt på Stenbråtlia, der 34 rekkehus har fått integrert hvert sitt solvarmeanlegg fra Aventa i sørvendt tak eller i balkongvegg. ”Dette boligprosjektet representerer framtiden for bærekraftige byggeprosjekter, der solfangere smelter sammen med bygningskroppen og tilfører ikke bare energimessige gevinster men også visuelle kvaliteter”, sier ansvarlig arkitekt hos OBOS, Hans Dahl, som deltok på befaringen sammen med prosjektleder Egil Wahl.

Det Europeiske samarbeidprosjektet SCOOP ( Solar COllectors made Of Polymers), har gjennom flere år arbeidet med å utvikle polymersolfangere som kombinerer god funksjonalitet og estetikk med økonomisk konkurransedyktighet.  Det var partnere  fra dette konsortiet og medlemmer i IEA SHC Task 39 ”Polymeric materials for solar thermal applications” som besøkte Stenbråtlia. ”Med solvarmeanleggene på Stenbråtlia  demonstrerer vi  at estetikk og kostnadseffektivitet er kompatibelt”, uttaler Michael Köhl, teamleder ved Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE og prosjektleder for både  SCOOP og IEA-SHC Task 39. ”Forskningsresultater fra de senere årene har vist at polymermaterialer er svært velegnet til framstilling av moderne solfangere, her viser vi det i praksis”, sier Köhl.

Aventa er en av deltakerne i SCOOP, og det er Aventas polymersolfangere som er installert på Stenbråtlia. Solfangerne gir varme til både tappevann og romvarme. Romvarmen fordeles gjennom et vannbårent gulvvarmeanlegg. Systemene er enkle og relativt lite arbeidskrevende å installere – en klar fordel ved polymer-konstruksjoner.

Byggeleder hos entreprenør Wegger og Kvalsvik, Kristian Stoll, holdt en presentasjon om de praktiske sidene ved gjennomføring av et stort byggeprosjekt med solenergi. Han pekte på at snekkeren er rette fagperson for integrering av solfangere i bygg fordi de er vant til å jobbe nøyaktig med store flater på tak og vegg. Denne tilnærmingen er helt ny innen solvarmebransjen, som nærmest utelukkende bruker rørleggere som installatører.

Husene på Stenbråtlia er passivhus og har fått en rekke kvaliteter som skal sikre høy bokomfort og minimalt energiforbruk. ”Dette boligprosjektet demonstrerer at vi med stor suksess kan kombinere et komfortabelt inneklima og fornybar energi med et estetisk design”, forteller Egil Wahl til svært imponerte tilhørere. Prosjektet er et forbilledlig eksempel, ikke bare i norsk, men også i europeisk sammenheng.

NorDan Solar – spennende referanseprosjekter installert og i drift

NorDan Solar på enebolig i Stavern

NorDan og Aventa har sammen laget en løsning for integrering av solfangere i vindus-konstruksjoner. I sommer har vi installert to nye referanseanlegg, ett på et bolighus i Stavern og ett på den nye klimalaben til Otta videregående skole. Anleggene har fine kombinasjoner av vinduer og solfangere i fasade.

NorDan Solar består av en energiproduserende solfanger som monteres inn i en vindusramme bak et spesialglass. Solfangeren kobles med en rørforbindelse til en spesialdesignet varmtvannsbereder fra OSO, som er optimalisert for dette konseptet.

NorDan Solar passer godt for både nybygg og rehabiliterings-prosjekter. Det er satt sammen standardpakker for boliger som består av 7-9 kvadratmeter solvinduer, varmtvannsbereder, styringssystem og rørføring. En slik pakke dekker normalt 50-60 % av tappevannsbehovet til en gjennomsnittsfamilie. Større prosjekter vurderes individuelt.

Den store gevinsten med dette nye solvarmeproduktet er at det er pakket inn i et element som tømrere og andre tradisjonelle bygningsarbeidere kjenner seg igjen i og er vant til å håndtere på byggeplass. Det blir som å sette inn et vanlig vindu.

NorDan Solar på Solenergidagen 2014

Under tittelen ”Integrering av solenergi i bygningsmaterialer – realisering av NorDan Solar” presenterte  produktutviklingsdirektør i NorDan, John Olav Rasmussen, konseptet på Solenergidagen den 9. mai.

Solenergi – fra vekst til volum var tema for Solenergidagen 2014, som gikk av stabelen på Thon Hotel Opera den 9. mai. 170 deltakere fra næringsliv, myndigheter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner lyttet til interessante foredrag fra både norske og internasjonale aktører. Arrangementet ble åpnet av Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, som konstaterte at vi er i startfasen av en solenergirevolusjon.

Bedre tilgjengelighet og inngrep med bygningsindustrien er tidligere pekt på som suksesskriterier for volumleveranser av solenergi. NorDan har, sammen med  Aventa og OSO tatt utfordringen på alvor og utviklet et solfanger i vindu-konsept. Under tittelen ”Integrering av solenergi i bygningsmaterialer – realisering av NorDan Solar” presenterte  produktutviklingsdirektør i NorDan, John Olav Rasmussen, konseptet på Solenergidagen.

NorDan har vist fram NorDan Solar på flere messer det siste året, og responsen har vært udelt positiv. Enkel installasjon og det at installatører jobber med kjente elementer er viktige årsaker til den gode mottakelsen. At store, anerkjente leverandører til byggemarkedet satser på sol gir akkurat de signalene bransjen trenger.

Vinnerne av NorDan Solar-konkurransen er kåret

Under Bygg Reis Deg 2013 utlyste NorDan en stor konkurranse der de inviterte både private og profesjonelle aktører til å sende inn prosjektforslag med spennende løsninger for solfanger i fasade. Konkurransen representerte NorDans kick-off for solfanger i vindu-satsningen, et nytt konsept der Aventas solfanger integreres i NorDans vindusramme bak et spesialglass.

2 spennende vinnerprosjekter på delt førsteplass

Interessen for konkurransen var overveldende og juryen satt til slutt med 50 prosjekter til vurdering. Mange prosjekter var svært godt dokumenterte og mer enn velegnede for en NorDan Solar-installasjon, så utvelgelsen var ikke enkel. Til slutt stod det mellom to likeverdige kandidater det var umulig å skille mellom. Resultatet ble to førstepriser.  Begge vinnerprosjektene realiseres i år.

1. pris til familien Haneberg fra Flekkefjord

Familien Haneberg fra Flekkefjord

Familien Haneberg fra Flekkefjord skal bygge en flott enebolig i Rauli. Huset vender mot sør-vest og har god solinnstråling fra morgen til kveld. 7 m2 solfanger i fasaden vil sørge for mesteparten av varmtvannsoppvarmingen.

 

1.pris til Bjørn Helge Rømen og Eva Borch-Jenssen fra Stavern

Bjørn Helge Rømen og Eva Borch-Jenssen bygger en fantastisk enebolig i Stavern med unik beliggenhet og utsikt over store deler av Skagerak og ytre Oslofjord. Solfangere plasseres i fasaden i 2. etasje og skal bidra til både varmt tappevann og romvarme i samspill med andre energiteknologier. Bjørn Helge Rømen har lang erfaring med fornybare energiløsninger og satt også som styremedlem i Norsk Solenergiforening for Oslo Energi på 90-tallet.

Passivhusene på Stenbråtlia reiser seg – BBC på besøk

Torsdag 5. desember var BBC på plass på Stenbråtlia med kamera og mikrofon. Prosjektleder Egil Wahl hos OBOS viste rundt på byggeplass og beskrev både isolasjonsstandard, gode vinduer, behagelig gulvvarme, ventilasjonssystem med varmegjenvinning og ikke minst Aventas solvarmeanlegg.

De nye rekkehusene til OBOS i Stenbråtlia på Mortensrud reiser seg nå i stor fart. Boligene har en rekke kvaliteter som skal sikre høy bokomfort og minimalt energiforbruk. Det er snakk om passivhus med energimerke A.

Stenbråtlia er et forbildeprosjekt i SINTEFs forskning på passivhus og lavenergihus. I forrige måned ble nettopp SINTEF kontaktet av BBC, som ønsket å lage en reportasje om godt norsk byggeri. Stenbråtlia ble foreslått som eksempel-prosjekt, og BBC tok turen for å inspisere byggene som er under oppføring og løsningene som er valgt for å sikre beboer et behagelig og sunt inneklima og lave energiregninger.

Reportasjen skal inn som en del av et BBC-program, der det settes søkelys på dårlige britiske boliger og hvilke utfordringer de representerer i den kaldeste årstiden.

Aventa på SHC 2013 – utstillingen i Freiburg, Tyskland

IEA SHC Task 39 “Polymeric materials for solar thermal applications” og Aventa stiller ut polymerbaserte solfangere og solfangerkomponenter på SHC* 2013-konferansen som går av stabelen 23.-25. september. Dette er den første utstillingen i sitt slag som fokuserer på polymermaterialer i solfangere og solfangerkomponenter. Ved siden av state of the art produkter, vil også de siste resultatene fra forsknings- og utviklingsaktiviteter vises fram. Se PRESSEMELDING

Ved siden av Aventa, vil selskaper som Magen Eco Energy, Roth, Enerconcept, Consolar og Kompetenzzentrum Holz GmbH stille ut innovative solfangere for bygningsintegrasjon, polymerbaserte luftsolfangere og varmelagre. Forskningsinstitutter som Fraunhofer ISE, SWT Stuttgart, PCCL og Universitetet i Leoben gir status på FoU.

Magen Eco Energy og Aventa er “frontrunners” når det gjelder produksjon av polymersolfangere som kan tåle krevende klimatiske forhold som høye temperaturer og UV-stråling. Magen har spesialisert seg på soloppvarming av svømmebasseng og tappevannsoppvarming og tilbyr installasjoner i store deler av verden. Aventa har et spesielt fokus på estetikk og produktet er designet for bygningsintegrasjon. Solfangerne leveres som fleksible bygningsmoduler for at solfangerfeltet skal kunne bli en harmonisk del av bygningskroppen.

Large domestic hot water system using polymeric collectors.
Source: Magen Eco-Energy.

Multi-family house with AventaSolar solar collectors integrated into the façade.
Source: Dahle/Dahle/Breitenstein AS

“Polymeric materials are the key to costreductionand aesthetical innovations“, states Dr. Michael Köhl, Operating Agent of SHC Task 39, and explains the motivation behind the planned exhibition,“We have some good products on themarket. What needs to be done is to increase peoples’ awareness of the great potential wehave here, to show that polymers are suitable materials for solar thermal applications and toincrease customers’ and manufacturers’ confidence in these innovative materials, which havealready been successfully introduced by aircraft and automotive industries. The exhibitionwill serve as a platform to demonstrate the feasibility and potential of a new generation ofsolar thermal technology.“

Aventas totalsystem for regulering og energimåling på ny leilighetsblokk i Oslo

Behovet for individuell energimåling er åpenbart – brukere ønsker å betale for eget forbruk og dermed ha anledning til å påvirke egen energiregning.

Aventa leverer effektivt og pålitelig utstyr som både regulerer innetemperatur, måler energiforbruket, samler inn energidataene og presenterer resultatene som grunnlagstall for fakturering. Nylig ble Aventa valgt som leverandør av komplett regulerings- og målesystem til ny boligblokk på Etterstad i Oslo. Blokken består av 38 leiligheter med vannbårent varmesystem, til sammen ca 6000 kvadratmeter. Utbygger er OBOS og total-entreprenør er NCC/OKK.

Ny studie av solfangere med fokus på miljøfaktorer og totalkostnader – Aventa best i test

AventaSolar-solfangeren kommer svært positivt ut i en sammen-liknende studie av ulike solfangerkonsepter, der totalkostnader og miljøfaktorer over solfangernes levetid er vurdert. Studien er et ledd i et større arbeid der man søker å optimalisere solfangerdesign ved å studere et mest mulig komplett sett med kostnadsparametre.

Bo Carlsson og Helena Persson fra Linnæus Universitetet i Sverige har i flere år arbeidet med utvikling av modeller for vurdering av solfangere og solvarmesystemer utfra informasjon om totalkostnader over levetiden. Parametre som kostnadseffektivitet, funksjonell kvalitet, pålitelighet, varighet, servicebehov, økologisk “sunnhet” og resirkulerbarhet inngår i modellene.

En større case-studie, der man har testet ulike solfangerkonsepter opp mot hverandre i forhold til totalkostnadsberegninger, er utført som del av utviklingsarbeidet. Noe av formålet har vært å vurdere nytteverdien av ny materialbruk i solfangerapplikasjoner. Aventas polymersolfanger ble derfor  sammenlignet med referansesolfangere i tradisjonelle materialer som kobber, aluminium og stål. Det er gjort sammenlignende studer av både solfangerne isolert og av hele solfangersystemet inkludert røropplegg, varmelager, pumper, styringssystemer etc.

Case-studien tok for seg 3 ulike solfangerinstallasjoner fra velkjente leverandører, ett system med vacuumrør-solfangere, ett system med flatplatesolfangere og en Aventa-installasjon. Systemene ble designet og dimensjonert slik at de har en tilnærmet identisk utførelse og funksjon. Grundige analyser ble gjort av 1) forskjeller i miljø- og klimaegenskaper gjennom livssyklusanalyser, 2) forskjeller i investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader og termineringskostnader og 3) forskjeller i driftssikkerhet og ytelse.

Tradisjonell vacuumrørsolfanger

Tradisjonell flatplatesolfanger

AventaSolar-solfangeren

Konklusjonene i studien er oppløftende for alle systemene, og spesielt tilfredsstillende for AventaSolar-solfangeren. Resultatene av livssyklusanalysen (LCA) indikerer helt klart at systemet med polymersolfangerne fra Aventa er det gunstigste.

Analysen av langtidsopptreden anslår at levetiden til både vacuumrørsolfangeren og den tradisjonelle flatplatesolfangeren vil overskride 25 år, som var satt som forventet levetid i studiespesifikasjonene. Solfangerne har vært kommersielt tilgjengelige lenge og de har blitt testet i henhold til internasjonal praksis. Det er rimelig å anta at det samme gjelder for AventaSolar solfangeren. Resultatene fra såkalte akselererte aldringstester (en serie tester av temperaturpåkjenninger og ulike former for mekanisk stress) konkluderer med at forventet levetid ligger noe over 25 år også for polymersolfangerne. Det betyr at solvarmeanlegg i dag er solide og varige installasjoner som vil produsere miljøvennlig varme i svært mange år.